Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008503

Název projektu: Podpora provozu dětské skupiny Kuřátka Fantazie

Informace o projektu: OBLAST B

           

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:          

adresa místa provozu:   Školní 2/1, Únětice                              

kapacita dětské skupiny: 12                             

Harmonogram realizace: od 1.3.2018 do 29.2.2020; z toho fáze budování je plánována do: Neplánována                     

Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost   

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016138      

Název projektu: Podpora provozu dětské skupiny Centra Harmonie a Fantazie, o.s. II.    

 

Informace o projektu:

Navazuji na realizaci projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_17_073, číslo projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008503

 

Adresa místa realizace: školní 2/1, Únětice 525 62

Kapacita dětské skupiny: 12  dětí

Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Harmonogram projektu: od 1.4.2020 do 31.3.2022

Dětská skupina
Kuřátka FANTAZIE

Školní 93, Únětice, Praha-západ

 

Provozovatel - spolek:

Centrum Harmonie a Fantazie, o.s.

IČ: 265 93 165

Číslo účtu: 107-5401370267/0100

© 2020 Centrum Harmonie a Fantazie, o.s. Dětská skupina Kuřátka Fantazie evidovaná pod MPSV 8.3.2017                                                           Vytvořeno: Rumbellion