top of page
Pink Sugar

Dětská skupina  Kuřátka Fantazie
evidovaná pod MPSV

Program je inspirovaný waldorfskou a intuitivní pedagogikou, s důrazem na logopedickou prevenci.
Ve skupině je maximálně 12 dětí. S dětmi pracujeme již od roku 1996. Práce s
dětmi probíhá v úzké spolupráci s rodiči. Pro rodiče dětí pořádáme pravidelně několikrát do roka slavnosti dle našeho ročního plánu. Na přípravách i realizaci slavností se podílejí naše učitelky, děti i rodiče společně.

bottom of page